ATL ve BTL Pazarlama Nedir?

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
ATL ve BTL Pazarlama Nedir?
25.04.2022

 ATL VE BTL Pazarlama Nedir?

Pazarlama; ürettiğimiz ürün ve hizmetleri hedef kitleye ulaştırabilmektir. Değişen dünyada, kitle iletişim araçlarının da gelişimiyle, birçok farklı pazarlama stratejisi ortaya çıkmıştır. Üretimin artması, iletişim araçlarının çeşitlenmesiyle, rekabet koşulları da farklılaşmıştır. Gelişen ve değişen rekabet koşullarına ayak uydurabilmek, çağın gerisinde kalmamak için, ürettiğimiz ürüne ve hizmete ne derece önem veriyorsak, o ürünün ve hizmetin pazarlanmasına da bir o kadar özen ve önem göstermemiz gerekir. Pazarlama yaparken, hedef kitlemizi iyi belirlemeliyiz. Hedef kitlemiz olabildiğince geniş mi? Yani geniş bir kitleye mi hitap ediyoruz yoksa belirli bir kitleye mi hitap  edeceğiz ilk olarak bunu belirlemeliyiz.

ATL Pazarlama (Çizgi Üstü Pazarlama) Nedir?

ATL ve BTL pazarlama nedir? Pazarlama yaparken izlememiz gereken iki yol vardır. Pazarlamayı, yöntemimizi hedef kitlemizi baz alarak belirlemeliyiz. BTL pazarlama, belirli bir kitle ve grubu hedef alır. ATL pazarlama ise; pazarlama yapacağımız hedef kitlesinin geniş olduğu, yani pazarlanacak ürünün geniş bir kitleye ulaşmasını sağlar. ATL pazarlamanın amacı, pazarlanacak markayı belirli bir kitleye ulaştırmaktan öte, herkese ulaştırmaktır. Marka hakkında bilgilendirici ve dikkat çekici mesajlara yer vererek, markanın, yani ürünün veya hizmetin tanınılırlığını sağlamak ve ulaştığı kitlenin merakını ve ilgisini çekmektir. Bu sebeple geniş kitlelere hitap eden iletişim araçlarını kullanır. Televizyon, radyo, dergi, gazete gibi kitle iletişim araçlarını tercih eder.

ATL Pazarlamanın Özellikleri

ATL pazarlama, markaya bir imaj ve karakter kazandırmamızı sağlar. Üretilen ürün veya sunulan hizmetle ilgili bilgi edinilmesini sağlar. Böylelikle hedefi, insanların aklında daha kalıcı olmak ve merak uyandırmaktır. Psikologlar, insanların bir ürünü veya bir hizmeti alması ya da o markayla ilgilenmesi için, sunulan markayla özdeşim kurmaları gerektiğini söyler. Çoğu kişi hayat tarzına uymayan yada stilini yansıtmayan bir markaya yakınlık duymaz hatta bu marka ilgisini bile çekmez. ATL ve BTL pazarlama nedir? Sorusunun cevabı, genel anlamda tam olarak insanların ilgisini çekmektir. ATL pazarlama, insanların ilgisini çekmenin yanı sıra, markayla hiç alakası olmayan insanlarda da merak duygusu yaratmayı amaçlar. 

ATL Pazarlama Unsurları

ATL ve BTL pazarlama nedir? ATL pazarlamayla, BTL pazarlamanın unsurları birbirinden oldukça farklıdır. Çünkü pazarlama alanın da izledikleri yol birbirinden farklıdır. ATL pazarlamanın, pazarlama felsefesi, belirli bir kitleye ulaşmaktan öte, markayı, ürünle ilgisi olsun, olmasın herkese yaymak ve markanın varlığından herkesi haberdar etmektir. Bunu yaparken de büyük bir kitleye hitap eden kitle iletişim araçlarını seçer. Bu iletişim araçları içinde hiç kuskusun herkesin evinde olan televizyon ve radyo başı çeker. Ayrıca, gazete ve dergi gibi, yine markanın tanıtımını geniş bir çerçeveye yayabileceği kitle iletişim araçlarını tercih eder. Sokaklarda afiş ve reklam panosu gibi dikkat çeken iletişim araçlarını da kullanır.   

ATL Pazarlamanın Faydaları

ATL ve BTL pazarlama nedir? Her iki pazarlama yolunda da amacımız markamızı en iyi şekilde tanıtmaya çalışmaktır. ATL pazarlama, markamızın geniş kitlelere hitap etmesini sağlar. Gelişen kitle iletişim araçlarından en iyi şekilde faydalanmaya çalışır. Bu noktada interneti de kullanır. Televizyonda oldukça aktif kullanıldığı bir pazarlama unsurudur. Televizyon, toplumumuzda hemen hemen herkesin evinde olan bir kitle iletişim aracıdır. Radyo da aynı şekilde evimizde, arabamızda hepimizin kullandığı, yaygın bir kullanım alanına sahip bir iletişim aracıdır. Markaların istediği sıklıkta pazarlama yapabildiği bu iletişim araçları sayesinde, pazarlamak istedikleri ürün ve hizmetler hem ulusal hem de uluslararası alanda varlığını gösterebilmektedir.

BTL Pazarlama ( Çizgi Altı Pazarlama) Nedir?

ATL ve BTL pazarlama nedir? ATL pazarlamanın geniş bir kitleyi hedef alırken BTL pazarlama (Çizgi Altı Pazarlama) belirli bir kitleyi, belirli bir grubu hedef alır. Hedef aldığı kitleye veya gruba yönelik bir pazarlama stratejisi içindedir. BTL pazarlama, markanın tanıtımı, markanın ürettiği ürün veya hizmetle ilgili bilgi vermekten ve markayla ilgili merak uyandırmaktan ziyade, pazarlamada öncelik verdiği durum, hitap ettiği kitlenin sadakatini sağlamaktır. Belirli bir grup ve kitleye hitap ettiği için, markayla ilgili geri dönüş ve değerlendirme yapma fırsatı sağlar. Kısacası, BTL pazarlama, belirli bir kitleyi, grubu hedef aldığı için markaya bağlılığı arttırmayı amaçlar.

BTL Pazarlamanın Özellikleri

ATL ve BTL pazarlama nedir? ATL pazarlama büyük bütçeli yatırımlar isterken, BTL pazarlama daha düşük bütçeli yatırımlar istemektedir. BTL pazarlama, hedef kitlesi daha küçük bir grubu oluşturduğu için, maliyet açısından da daha düşük bir bütçeyi içermektedir. BTL pazarlama daha minimal bir pazarlamadır. Markaların hazırlamış olduğu kampanyaların tanıtımını, hazırlamış olduğu broşürler, kataloglar. Mailler, kısa mesaj ve aramalarla gerçekleştirir. Hedef aldığı kitleyi, potansiyel müşteri olarak görür. Böylelikle, ulaşmış olduğu grup ve kitleden, doğrudan ya da dolaylı geri dönüşler alarak, markanın satışına yönelik rahatlıkla bildirimler sağlayabilir.

BTL Pazarlamanın Unsurları

ATL ve BTL pazarlama nedir? ATL pazarlama, geniş bir kitleyi hedef alırken, Televizyon, radyo, reklam panosu gibi unsurları kullanır ve markayla ilgili geri dönüşler konusunda değerlendirme yapması pek mümkün değildir. BTL pazarlama, doğrudan hedef kitleye yöneliktir. Doğrudan pazarlama yapar. Markanın ürünü veya sunduğu hizmetle ilgili, direk kampanyaya yönelik pazarlama yolunu tercih eder. BTL pazarlama, mesaj yoluyla, arama yaparak, etkinlikler düzenleyerek, promosyonlar hazırlayarak, afişler ile hedef kitleye ulaşır. Mesajlar, aramalar ve düzenlemiş olduğu etkinliklerle, markanın ürün ve hizmetini ya da düzenlemiş olduğu kampanyayı, hedef kitleye yada gruba pazarlar. Böylelikle daha minimal bir kitleyi hedef aldığı için markayla ilgili değerlendirme yapabilir.

BTL Pazarlamanın Faydaları

ATL Ve BTL Pazarlama Nedir? ATL pazarlamada markanın sunduğu ürün ve hizmetle ilgili dönüş sağlama ihtimali yok denilecek kadar düşüktür. BTL pazarlama, sunulan hizmet ve ürünle ilgili sağlıklı geri dönüşler almamızı sağlar. Hedef kitlesi sınırlı olduğu için bu geri dönüşler bize markanın ve markayı tercih edenlerin bağlılığını da yansıtır. Böylelikle markanın ürettiği ürünü ya da hizmeti alan yada tercih eden hedef kitlenin sadakatini de ölçmüş oluruz. BTC pazarlama, düzenlikleri etkinlikler ve pazarlama unsurlarıyla, maliyet açısından da oldukça ekonomik yollar tercih edebilir. BTC pazarlama hedef kitleye yönelik kampanyalar oluşturur, böylece markanın müşterisiyle, marka arasında duygusal bir ilişki ve bağlılık oluşmasını sağlar. 

ATL Ve BTL Pazarlama Arasında ki Farklar

ATL ve BTL pazarlama nedir? ATL pazarlama, markanın daha geniş kitlelere hitap etmesini sağlayan bir pazarlama yoludur. Bu konuda kitle iletişim araçlarını kullanır. Bu araçalar televizyon, radyo gibi ulusal veya uluslararası kitlelere hitap eden iletişim yollarını tercih eder. BTL pazarlama ise, pazarlamanın diğer bir yoludur. Markanın ürününü veya hizmetini daha minimal bir kitleye yada grubu  hedef alarak pazarlama yapar. ATL ve BTL pazarlama nedir? ATL pazarlama, büyük çaplı finansman kaynaklarına ihtiyaç duyar. BTL pazarlama yöntemi ise, pazarlama unsurlarının maliyetini, daha ekonomik ve minimal düzeyde tutabilir. ATL pazarlama yöntemi, markanın herkes tarafından tanınmasını sağlamak ve markanın ürünü veya sunduğu hizmetle ilgili bilgi vermektir. BTL pazarlama yönteminde ise, marka hakkında bilgi vermekten öte, doğrudan markanın satışını hedef alır ve tüketiciyle duygusal sadakat bağı kurmaya çalışır. ATL ve BTL pazarlama hakkında firmamızdan hizmet alabilirsiniz.