Celebrity Marketing Nedir?

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Celebrity Marketing Nedir?
24.04.2022

Celebrity marketing nedir?

Celebrity marketing konusunu kısaca anlatmamız gerekirse, ürünlerin veya hizmetlerin tanıtımında ünlülerin kullanılması diyebiliriz. Reklamcılık sektörünün en sevdiği pazarlama türlerinden biridir ve çok farklı uygulama alanlarına sahiptir. Bir ürünün veya hizmetin tanıtımı için broşür, poster, afiş, bilboard, televizyon, radyo ve sosyal medya kullanılabildiği gibi ünlülerin reklamlarda yer alması da tercih edilebilir ve Atl, btl hatta ttl pazarlama modellerinde sıklıkla celebrity marketinge yer verilir. Bu durum sonucunda hemen ürünün veya hizmetin  çok satılacağını ve tercih edileceğini düşünmek yanıltıcıdır. Zaten böyle kesin bir sonuç hiçbir zaman gerçekleşmez. Ancak asıl amaç ürün ve reklamın akıllarda kalmasıdır. Ünlü bir kişinin yer aldığı tanıtımlar da her zaman akıllarda daha çok kalır. Influencer marketing ile arasındaki fark sürekli merak edilip karıştırılan bir konu olmakla birlikte iki pazarlama çeşidi arasındaki farkı başka bir yazımıza bırakıp sizler için konuyu biraz daha detaylandırıyoruz.

Marka Değeri ve Celebrity Market

Celebrity market nedir sorusu daha çok ürünlerin marka değeri ile ilgili bir konudur. Marka değeri ise bir markanın insanlar tarafından ne derece beğenildiğini açıklayan bir kavramdır. Marka değeri hem insanların aklında markanın nasıl bir yer edindiğini, hem markanın tanınırlığını hem de güvenilir olup olmadığını açıklar. Şurası açıktır ki bir reklamda ünlü birisi yer alır ve markayı kullanıp memnun kaldığını söylerse marka çok daha hızlı bir şekilde geniş kitlelerin dikkatini çekebilir. Ancak reklamda yer alacak olan ünlü seçilirken, reklamın hedef kitlesinin beğenileri de düşünülmelidir. Hedef kitle ünlüyü iyi tanıyor ve beğeniyor olmalıdır. Öte yandan tanıtılan ürün ve ünlü arasında bir bağlantı olması da gerekir.

Hangi Ünlüler Hangi Reklamlarda Oynadı?

Celebrity marketing nedir sorusunu ve reklamlarda yer alacak ünlüler konusunu bazı örneklerle de açıklamamız mümkün. Mesela Aleyna Tilki genç yaşta ünlü olan bir şarkıcıdır ve Türkiye'deki özellikle genç nesil kendisini yakından tanır. Bu yüzden Cornetto reklamlarında onu tercih etti. Yapılan anlaşma kapsamında sadece reklam filmleri değil, yeni şarkı besteleme, eventler gibi bir çok pazarlama faaliyetleri yürütüldü. Markalar ünlü seçerken bazı kriterleri göz önünde bulundurur ve ona göre bir tercih yapar. Reklamlar hemen her türlü yayın organında gösterileceği için bu ünlüyle yapılan reklamın birçok mecrada tanınacak olması önemlidir. Bu seçimde ve uygulamada markaların gözettiği temel iki nokta vardır.


Celebrity Marketin Temel Noktaları

Celebrity marketing nedir sorusunu bir markanın reklamında ünlüyü nasıl kullandığını düşünerek de açabiliriz. Aslında bir marka reklamındaki ünlüyü pazarlamaz ve tabi ki pazarlamak istediği kendi ürünüdür. Asıl hedeflenen amaç ise reklamda yer alan ünlünün markanın imajına eklenmesi ve böylece markanın imajının güçlendirilmesidir. Ancak bu durum bazen kafalarda soru işareti uyandırabilir. Bazen ünlülerin markanın ve ürünlerin önüne çıkması gibi bir durum söz konusu da olabilir. Mesela cem Yılmazlı Vodafonereklamları markadan çok Yılmaz'ı öne çıkarmıştı. Reklamdan sonra markanın satış oranlarının düştüğü söylenmişti. Ancak Mehmet Ali Erbil'li Uğur derin dondurucu reklamları markanın kendisi için oldukça etkili oldu ve satışları arttırdı.


Ünlü Birisini ve Ürünü Bağdaştırmak

Celebrity marketing nedir sorusunun bir diğer boyutu ise reklamdaki ünlü ile zaten daha önceden bilinen bir ürünün bağdaştırılması olabilir. Mesela Pepsi artık Beyazıt Öztürk'le anılan bir markadır. Aynı şekilde Kıvanç Tatlıtuğ ve SerenaySarıkaya isimleri de artık Mavi ile özdeşleşmiş gibidir. Genel anlamda Tatlıtuğ ve Sarıkaya isimlerinin Mavi'nin imajını arttırdığı ve güçlendirdiği söylenebilir. Aynı örneği bazı kozmetik markaları ve yıllar geçse de güzelliğini koruyan ünlülerin onlarla özdeşleşmesi ile de açıklayabiliriz. Bu tür benzeşimler ürünün genel kitlesinin aklında daha çok kalmasını sağlar ve markanın imajı daha da güçlenmiş olur. Ama aynı zamanda reklamlarda ünlülere yer vermenin bazı dezavantajları da söz konusu olabilir.


Reklamlarda Ünlü Kullanımının Tehlikeleri 

Celebrity marketing nedir sorusuna başarılı bir uygulama ile yanıt vermeye çalışırsak önemli bir noktaya değinmemiz gerekir. Ünlü tercihi çok önemli bir konu, çünkü markanın imajını güçlendirebileceği gibi aynı zamanda büyük bir zarar da verebilir. Tek bir reklamla markanın imajı kısa sürede sarsılabilir. Herhangi bir marka böyle bir riskin altından kolay kolay kalkamaz. Bu yüzden markalar hedef kitleleri ve seçilecek olan ünlüler arasında bir araştırma yaptıktan sonra karar vermelidir.


Celebrity Marketing Maliyeti

Celebrity marketing nedir kadar önemli olan bir diğer soru da bu uygulamanın maliyetidir. Ünlülerin reklamlardan ne kadar kazandığı ile ilgili sürekli dedikodular duyabilirsiniz. Her zaman çok yüksek rakamlardan bahsedilir ve bu rakamlar genelde doğru çıkar. Yani reklamlarda ünlü kullanmak çok büyük bir maliyet gerektirir. Marka bunu göze alırken ünlü tercihini de bir o kadar dikkatli yapar.


Ünlünün Nasıl Tanındığı Çok Önemli

Celebrity marketing nedir sorusunun yanıtlarından birisi de çok başarılı bir reklam yöntemidir olabilir. Ama kilit noktalardan birisi de reklam için seçilen ünlünün genel kitle nezdinde nasıl tanındığı sorusudur. Yeterince güvenilmeyen ve iyi tanınmayan ürünler reklam konusunda yardımcı olamaz. Öte yandan reklamdaki ünlünün söyleyeceği sözler de dikkatli seçilmelidir. Ünlü reklamdaki ürüne ya da herhangi birisine olumsuz bir şey söyler ya da bu yönde bir çağrışım yaparsa büyük bir sorun ortaya çıkar.


İnsanların Markaya Duyduğu Güven

Celebrity marketing nedir sorusunun bir ayağı da reklamdaki ünlünün ne kadar güvenilir olduğu konusu. Her zaman belli bir kitlenin tanıdığı bir isim herkes için uygun olmayabilir. Bunoktada strataejik bir çalışma yapılmalı ve ünlü seçimi ona göre belirlenmelidir. Üzerinde biraz düşündüğümüzde bazı ünlülerin bazı markaları aklınıza getirdiğini fark edersiniz. Bu yüzden markanın güvenilir ve güçlü bir marka olması da bununla ilişkili hale gelir. Markanın belli bir sorunu varsa ya da daha önceden ismini kötü bir olayla bağlantılı olarak hatırlayan varsa bu çok ciddi bir sorun. Doğru seçilmiş bir ünlü ve başarılı bir reklam çalışması böyle çok ciddi sorunları bile ortadan kaldırabilir.


İmaj ve Farklılık

Celebrity marketing nedir konusuna farklılaşma noktasından da bir çözüm getirilebilir. Şöyle ki bir markanın öne çıkıp kendisini tanıtması ve uygun bir ünlü isimle bu konunun bağdaşması toplumda iyi bir imaj yaratabilir. Bu imaj oldukça güçlü ve etkili de olacaktır. Markaların hatırda kalması için kendilerinin orijinal ve farklı yönlerini göstermeleri gerekir. Bunun nasıl yapılacağı ise profesyonel olarak yanıtlanması gereken bir soru. Reklam kampanyası oldukça karmaşık ve zor bir konudur. Bu alanda başarılı bir çalışma yapmak isteyen firmalar güvenilir ve ünlü reklam ajanslarıyla birlikte çalışırsa çok daha başarılı olur. 


Beklenti ve Tanınma

Herkes bir ürünün belli bir amaca hizmet ettiğini düşünür. Ama ürünün ne kadar işe yarar olduğu ve nasıl etkiler yarattığını da açıklamamız gerekiyor. Günümüzde insanların bile varlığı belli semboller, sıfat ve etiketler aracılığıyla belirlenir. Markaların benimsetmek istediği ürünler de kalitelive beklentiyi karşılıyor olmalı, ancak bu durumun ve ürünün nasıl aklımızda kalacağı sorusu hala yanıtlanmadı. Çünkü reklamcılık sürekli yenilenen ve dönüşüme uğrayan bir alandır. İnsanların beklentilerinin de ne kadar değişken olduğunu düşünürsek bu alanın ne denli farklılaştığını düşünebiliriz. İyi bir reklam için çok sayıda değişene dikkat edilmelidir. Ama bu değişkenler de kesinlikle profesyonellerin işi. Yani bunları belirlemek ve eğer reklamda bir ünlü oynatılacaksa onun kim olduğuna karar vermek kesinlikle profesyonel olarak düşünülüp karar verilmesi gereken bir şey.  Bu konuda en güvenilir hizmeti firmamızdan alabilirsiniz.