Etkili Bir Marka İmajı Nasıl Oluşturulur?

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Etkili Bir Marka İmajı Nasıl Oluşturulur?
06/08/2018

Marka en basit tanımıyla, işletmelerin ürün ve hizmetlerini belirlemeye ve bu ürün ya da hizmetleri rakiplerinden farklılaştırarak ayırt etmeye yarayan, isim, logo, tasarım vb. sembollerdir. Bir ürünü rakiplerinden farklılaştırmanın en önemli nedenlerinde birisi de tüketicilerin söz konusu olan ürün ya da hizmeti tanımalarıdır. İşletmeler yarattıkları markalar sayesinde tüketicilerle duygusal bağ ve ilişkiler kurmaktadırlar.

Marka olmak demek sadece isim ve sembollerin oluşturulması değildir. Marka ismi ve sembollerin oluşturulmasından sonra tescil süreci başlamaktadır. Bu bağlamda marka tescili ve marka korunması önem taşır. Bir ürün ya da hizmetin marka olabilmesi için öncelikle yasal olarak patentini alması ve paten enstitüsüne ismini tescil ettirmesi gerekir. 

Peki Marka ismi seçerken nelere dikkat etmeliyiz;

Bir şirketin, önce kendisine 'piyasadaki pozisyonum ne, rakiplerimden farkım ne, ismim pozisyonumu destekliyor mu sorularını müşterilerinin bakış açısıyla cevaplanması gerekir. Ayrıca farklılaşmak için sizi rakiplerinizden daha özel kılan nedir? Bunu ortaya koymalısınız.

Marka nasıl yaratılır? 

İsim yaratmakla marka yaratmak arasında fark vardır. 
Genelde firmalar bir marka yarattıklarını sanarlarken, sadece meşhur isimler yaratabilmektedirler. 
Bu riski bertaraf edebilmek için markalaşma kriterleri çok önemlidir.

 1. İşe uygun üst yönetim kadrosu; 

  2. İyi bir çalışanlar grubu, etkili iletişim 

  3. İyi bir ürün! 

  4. İsim 

  5. Markanın konumlandırılması 

  6-İyi tanıtım (görsel kimlik, reklam, halkla ilişkiler)

  7- Pazarlama / satış

İyi bir markanın özellikleri;
 

 • Markanın söylenişi kolay olmalı. Başkalarıyla karışmamalı. 

   
 • Herhangi bir ürünün ya da kuruluşun adı, başka alanlarda kullanılmamalıdır. Karışıklıklara neden olabilir.

   
 • İnsan isimleri olmamalıdır. Aynı isimden pek çok kişi olabileceği ve ayrı yerlerde belki de aynı konudaki bir markalamada kullanılabileceği marka düşünülmelidir. Bunu önlemek de mümkün değildir. 

   
 • Coğrafî isimler olmamalıdır. Aynı yörenin ismini kullanan pek çok firma ve ürün adı vardır. Bu durum, tüketici için de, firma için de olumsuzluktur.

   
 • Markalar, ürünün özelliğinden doğmasıdır. Aksine ürünle ilgisi olmayan, uydurulmuş bir ismin akılda kalma şansı daha fazladır. 

Güçlü marka;

• Güçlü marka olmak kar demek, benzer bir malı rakiplerden daha pahalıya satabilme becerisi demek.

• Marka yaratmak konusunda bütçe büyüklüğü en önemli faktör değil.

• Marka bir vaattir, bunu tanımlayabilmek lazım.

Kısacası;

Reklamlar tüketicinin markayı fark etmesine ve tüketicinin dikkatini çekmede etkili olmaktadırlar. Eğer bir üretici markasını reklam vermeye layık görüyorsa, tüketicinin zihninde de o markanın güçlü olduğu algısı oluşur. Güçlü markalar, reklam veren markalardır. Başka bir ifade ile reklamlar tüketicilerde o markaya ve üreticiye ait olumlu bir imaj yaratarak markaya karşı güven duyulmasını sağlayabilmektedir.

Sizin de güçlü bir İmaja ihtiyacınız varsa, biz Markanıza talibiz.