İçerik Pazarlaması Size Ne Kazandırır?

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
İçerik Pazarlaması Size Ne Kazandırır?
16/08/2018

İçerik Pazarlaması Nedir?

İçerik pazarlamasının tanımı; “markanın içerik pazarlamasını bir araç olarak kullanmasıyla müşterisinin hayatına katkı sağlamasıdır” şeklinde yapı­labilir. İçerik pazarlaması markaya katma değer sağlamaktadır. Advertising Age yazarı Rebbeca Lieb içerik pazarlamasının itme stratejisi değil çekme stratejisi olduğunu ve içeriğin rahatsız etmediğini, aksine etkilediğini belirtmektedir.* Diğer bir anlatımla, içerik pazarlaması kullanıcıya erişmek için geleneksel pazarlama yöntemleri gibi kullanı­cıyı bölmenin aksine, kullanıcıda ilgi uyandırır ve onu kendine çekmek­tedir.

Birçok kişi ve kaynağa göre içe­rik pazarlaması yeni nesil dijital ile­tişim ve pazarlama sürecidir. Ancak bu yeni trend denilen pazarlama dalının tarihi 1895 yıllarında tarım makineleri üreticisi John Deere mar­kasının “Furrow” adlı tarım dergisini yayınlamasına kadar dayanmaktadır. İçerik pazarlaması her ne kadar son dönemlerde bu kadar moda olsa da, ortaya yeni çıkan bir alan değildir. Yalnızca son dönemlerde sosyal medya ve internet kullanımının ha­yatımızda önemli yer tutmaya baş­laması ile gelişime çok daha açık bir dal haline gelmiştir.

İçerik Pazarlaması Size Ne Kazandırır?

İçerik Pazarlama Marka Farkındalığı Oluşturur

Markanın görsel ve sözel bileşenleri sosyal ağlar, arama motorları ve diğer kanallar aracılığı ile ulaştırılan içerikler sayesinde daha kolay tanınır. Farklı bölümlere ayrılmış hedef kitleye özgün ve ilgili içerikler ulaştırıldığından bireyler markanızdan gelecek mesajlara daha açık olurlar.

İçerik Pazarlama Markanızı Bulunabilir Hale Getirir

Pazarlamacıların %72’si alakalı içerik üretiminin en iyi arama motoru optimizasyonu tekniği olduğunu belirtmişlerdir. İçerik pazarlama arama motorlarından gelen değerli trafiği çekmenizi kolaylaştırabilir.

Hedef Kitlenizle Bir Anlam Düzlemi Kurmanızı Sağlar

IBM Digital Experience Survey’e göre, pazarlamacıların %56’sı kişiselleştirilmiş içerik yayınlamanın daha yüksek bağlılık getirdiğine inanmaktadır. Elde edilen yüksek bağlılık, hedef kitle ile marka bileşenlerini, mitlerini ve hikayelerini de içeren ortak bir anlam düzlemi kurmak için gerekli ortamı yaratır.

İçerik Pazarlama Markanızı Değerli Kılar

Kapost’ta yayımlanan bir rapora göre içerik pazarlamayı benimsemiş işletmelerin dönüş oranları 6 kat artmaktadır. Hedef kitledeki bireylerle sürekli olarak bilgi paylaşıyor olmak ve bilgiye ihtiyaçları olduğunda karşılarına çıkmak markaya duyulan güvenin, marka otoritesinin ve bağlılığın artmasını sağlayabilir.

 

İçerik Pazarlaması Neden Önemlidir?

Reklam tarihinin önemli şahıslarından Howard Gossage daha içerik pazarlaması terimi ortaya çıkmadan önce içeriğin önemini her fırsatta göstermeye çalışmıştır. Gossage bir sözünde; “İnsanlar reklamları okumaz. İnsanlar sadece ilgilerini çeken şeyleri okur ve ilginç gelen şey bazen bir reklam olur!” demiştir. Gossage burada aslında reklamın ilginç olmasından çok müşteri ile paylaşılan içeriğin önemine dikkat çekmek istemiştir. Artan rekabet ortamı ile ürün ve hizmet kalitelerinin birbirine çok yaklaştığı noktada müşteri ile bağ kurmak markalar açısından bir lüks değil zorunluluk halini almıştır. Müşterisini anlayan, ona yardım eden ve bir şekilde müşterisinin hayatına katkı sağlayan markaların ayakta kalma ve ileri gitme şansları her zaman daha yüksektir. Bu bağı yakalamanın etkin bir yolu da müşterinize içerik ile ulaşmaktır. İçerik, medyada gösterilecek yaratıcı bir çalışmanın sonucu olan reklamlar değil, müşterinin marka ile ilişkisinden elde edeceği faydaları anlatan bilgilerdir. Başka bir anlatımla, hedef kitlenin ilgisini çekebilecek her türlü yayın, kitlenin marka ile bağ ku­ruma ihtimalini yükseltecektir.

İçerik marka ile ilgili değil müşteri ile ilgilidir. Content Marketing Institue’da yayınlanan bir makaleye göre içerik pazarlaması için, “müşterinize bağırmanın aksine onlarla konuşmaktır” demektedir. Bu noktada müşteriniz ile iletişim kurarak aranızdaki bağı güçlendirebilirsiniz. Her pazarlamacı müşterileri ile bir sadakat yakalamak ister. Sadakat yaratmanın başlangıcı müşteriniz ile bağ kurmaktır. Müşteri sadakati isteniyorsa önce onların da ihtiyaçlarını göz önünde bulundurulmalıdır.

Sosyal medyanın insan hayatına bu denli entegre olmasından sonra, bütün markalara hikâyelerini anlatmak için eşsiz bir mecra oluşmuştur. Sosyal medyada markalar için en önemli noktalardan biri de kullanıcıların markaların içeriklerini paylaşması veya marka hakkında konuşması olmuştur. Güçlü bir içerik her zaman hakkında konuşturur ve paylaşıma müsaittir. İnsanlar sosyal medyayı paylaşmak için kullanır ve markaların güçlü bir içeriği olduğu zaman kullanıcı sadece içeriği değil markayı da paylaşmış olur. İçerik, paylaşılma isteği uyandırıyorsa işte o içerik iyidir. Çünkü o noktadan sonra kullanıcı markayı kendiliğinden paylaşmaya ve içeriği marka yerine dağıtmaya başlayacaktır.

İçerik pazarlamasını güçlü kılan birkaç önemli nokta vardır. En önemli nokta, içeriğin karşı tarafta bir duygu yaratabilmesidir. Bu duygu; güldür­mek, şaşırtmak veya ilgisini çeken bir konuda bilmediği bir noktaya parmak basmak gibi çeşitli öğeler ile oluştu­rulabilir. İçerik pazarlamasında kaçınıl­ması gereken en büyük nokta ise satış amacı gütmemektir. Satış odaklı bir çalışma içerik pazarlamasının amacın­dan saptıracaktır. Her zaman son kul­lanıcıyı göz önünde bulundurmak da başka bir püf noktadır. İçerik en başta kullanıcının ilgisini çekmelidir. Bunun yanı sıra içeriğiniz kullanıcıda yorum yapma veya paylaşma gibi kendinden de bir şeyler katma isteği de uyandı­rıyorsa, içerik pazarlaması amacına ulaşmış demektir.