İş Hayatında İletişim Kopukluğu

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
İş Hayatında İletişim Kopukluğu
19/11/2018

Toplum içinde iletişimin ne kadar önemli olduğunu biliriz. Okul hayatımızda, iş hayatımızda, aile hayatımızda, kişisel hayatımızda... İletişim hayatımızın bir parçasıdır. Sağlıklı bir iletişim kurmak, huzurlu bir ortam yaratmak demektir.

Peki, iş hayatında iletişimimiz nasıl gerçekleşir? Gelin bu soru hakkında biraz konuşalım...

İş hayatında kurduğumuz iletişim duygusallığı geri planda bırakarak daha resmi gerçekleşmesi gerekir ve iletişimimiz daha çok işi yürütmeye yönelik olmalıdır. İşlerin doğru bir şekilde yürümesi için iletişimimiz açık bir dille net olmalıdır. Bu şekilde işler daha hızlı ilerler.

İletişimin sağlıklı olarak yürütülemediği zamanlarda ise kişiler arası çatışma çıkabilir ve yanlış anlaşılmalar nedeniyle huzursuz bir çalışma ortamı oluşabilir. Böyle bir durumda ise kişiler kendilerinden ne istendiğini tam anlamıyla anlayamaz, iş akışı yavaşlar ve verimsiz bir çalışma ortamı meydana gelir. Bir iş ortamında iyi iletişim kurulamaması, çalışanların birbirlerine karşı olumsuz tavırlar sergilemesini tetikleyebileceği gibi müşterilere de yansıyabilir ve müşterilerin kurum hakkında olumsuz düşüncelere yönlenmesine sebep olabilir.

Doğru iletişim kurmak içinse, gerçekten birey kendini tanımalı, kendi tutum ve davranışlarını bilmelidir. Kendi düşüncesi dışındaki görüşlere saygılı olmalı ve güven vermelidir. Ön yargılardan uzak durmalı, dürüst olmalıdır. Sağlıklı bir iletişim kurmak adına doğru tercihlerde bulunmalı, örtülü mesajlar vermek yerine açık ve net olmalıdır. Doğru zamanda doğru kişiye kendini doğru bir şekilde ifade etmelidir.

İletişim bu şekilde sağlanırsa kurulan bu bütünlük ise kurum başarısına etki eder. Bu doğrultu da çalışanlar iş ortamında daha huzurlu olacaktır.