Yazılım

Blog Image

Bilgisayarın dilini çözdük ve sizin için elektronik makinelerin birbirileri ile haberleşebilmelerini ve uyumunu sağlayarak görevlerini geliştirmeye yarayan makine komutlarını en iyi şekilde dizayn ettik.